Particulieren


EB financiële coaching is er ook om particulieren te ondersteunen bij hun financiële vraagstukken. Ons team verzorgt een onafhankelijk advies, passend bij de levensfase van de klant. Hierbij blijft, zolang de klant dat wenst, de regie bij de klant; EB financiële coaching adviseert, begeleidt en coacht vanaf de zijlijn. Mocht de klant energie willen steken in andere belangrijke zaken in het leven dan zijn wij ook daar om meer taken van de klant over te nemen.

De basis van ons werk ligt in het inventariseren van de belangrijkste (financiële) informatie over de huishouding van de klant. We kijken daarbij niet alleen naar de samenstelling van inkomsten, het vermogen en voorzieningen met betrekking tot scenario’s zoals Langleven, Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid maar ook naar de juridische documenten zoals partnerovereenkomsten, testamenten e.d.

Dit doen we omdat we hebben ervaren dat inzicht in wat er is en welke doelen het kan dienen, voor onze klanten al veel rust geeft maar dat inzicht en kennis ook helpt bij het maken van de juiste keuzes. Tegelijkertijd zorgt inventariseren van alle onderdelen binnen de huishouding ervoor dat de kruisverbanden zichtbaar worden en in de analyse en oplossingsmogelijkheden betrokken kunnen worden. Uit de analyse van die inventarisatie volgt veelal een vervolgopdracht om de gesignaleerde knel- en verbeterpunten uit te werken tot een advies.

Actuele onderwerpen waar we voor onze bestaande relaties mee bezig zijn, zijn onder meer:

  • De (her)financiering van Onroerend Goed;
  • Pensioensituatie inzichtelijk maken;
  • Vermogensplanning en de wijze van beheer van de Creditgelden;
  • Vermogensoverdracht;
  • Begeleiding bij de jaarlijkse aangifte voor de Inkomstenbelasting.