Werkwijze


De werkzaamheden van ons team zijn in te delen in drie basisvormen:

Adviesafhankelijk van de behoefte van onze klant adviseren wij over de structuur van de financiele huishouding, zowel zakelijk als privé, en de wijze waarop de klant zijn doelen kan realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over oudedagsvoorzieningen, bedrijfsoverdracht of het beheren van debet- en creditgelden, second opinion advisering, de familiebank, etc.

Beheerop basis van maatwerkafspraken kijken we samen met onze klant naar het beheer van zijn financiële huishouding. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als budgetbeheer, vermogensoverdracht, nalatenschap, VVE, etc.

Coachingdaar waar de klant behoefte heeft aan gestructureerde begeleiding en kennis overdracht, fungeren wij als steun in de rug, zonder het beheer uit handen te nemen. De klant staat zelf aan het roer.

Elk advies-, begeleidings- of coachingstraject is gebaseerd op maatwerk, zodat wij een optimaal resultaat voor onze klanten kunnen realiseren.

20160113 wapenblauw - puzzlepieces7

Ons adviestraject verloopt via een aantal, helder beschreven, vaste stappen en declaratiemomenten:

1) Kennismakings-/introductiegesprek: waarin de behoeften van de klant, onze dienstverlening en de basisafspraken m.b.t. rapportages, dossieropbouw en declaraties worden besproken. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden;

2) Dossieropbouw: de inventarisatie van de algemene gegevens, financiële stukken en de begeleidingsbehoefte worden vastgelegd in een eerste concept PFO (Persoonlijk Financieel Overzicht)

Na controle van de gebruikte gegevens in een persoonlijk onderhoud en verkregen goedkeuring, formuleren we samen met de klant de hulpvraag(en) en ontvangt deze de definitieve versie van het rapport en de eerste nota. Wij houden van transparantie dus dit rapport leveren wij tegen een vooraf overeengekomen vast tarief, zodat de klant niet verrast kan worden;

3) De uitwerking van de hulpvraag(en) en bijpassend advies volgt in een rapport, dat wij uitgebreid aan de klant presenteren. Ook worden daarbij afspraken gemaakt over wie welke vervolgacties uitvoert. Ook dit gedeelte van ons werk houden we graag zo transparant mogelijk dus informeren wij iedere maand de klant over de voortgang van de vervolgwerkzaamheden en ontvangt deze de declaratie met bijbehorende urenspecificatie. Zo weet de klant altijd wat de status is en wordt men niet verrast door onverwacht hoog oplopende kosten.